ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเราที่ Novi Sad 2017, Serbia...

ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาไปเยี่ยมชมบูธของเราที่นิทรรศการ Novi Sad 2017 ในเซอร์เบีย เราMinos Agriมีความยินดีที่คุณ