ขอบคุณมากสำหรับทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเราที่ Novi Sad 2017, Serbia......

ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาไปเยี่ยมชมบูธของเราที่นิทรรศการ Novi Sad 2017 ในเซอร์เบีย เราMinos Agriมีความยินดีที่คุณ...

ขอบคุณทุกคนที่มาเยี่ยมเยือนเราที่ Agritechnica 2017 Hanover, Germany......

ขอบคุณทุกคนที่สละเวลาไปเยี่ยมชมบูธของเราที่นิทรรศการ Novi Sad 2017 ในเซอร์เบีย เราMinos Agriมีความยินดีที่คุณ สนใจผลิตภัณฑ์ของเรา เรารู้ว่าในงานไม่เหม...

เราจะมีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติด้านการเกษตรเครื่องจักรอุปกรณ์และน้ำเพื่อการเกษตรครั้งที่ 27ของ AG...

ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาไปเยี่ยมชมบูธของเราที่นิทรรศการ Agritechnica 2017 ในเมืองฮันโนเวอร์ประเทศเยอรมนี เราMinos Agriมีความยินดีที่คุณสนใจผลิตภัณฑ์ข...

เราจะเข้าร่วมในงานแสดงสินค้านานาชาติ FIMA ครั้งที่40 เครื่องจักรกลการเกษตรประเทศสเปน 20-24 กุมภาพันธ...

Minos Agri จะนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ มากมายที่ งานแสดงสินค้านานาชาติ AgroTica 27 สำหรับเครื่องจักรกลการเกษตรอุปกรณ์และเครื่องใช้ในประเทศกรีซวันที่ 1-4...